بسیج اداری کارگری خمین
 
فضا سازی تبلیغی
آخرين مطالب
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک
سردار سرلشکر جعفری:


حوادث اخیر جمهوریت نظام را هدف گرفته بود

سپاه نیوز: فرمانده کل سپاه در گفتگویی با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: با گذشت بيست سال از دوران پر افتخار دفاع مقدس هنوز هم يادآوري و مرور خاطرات آن دوران بويژه دلاوري ها و جانفشاني هاي رزمندگان اسلام در دفاع از کيان اسلاميمان شنيدني است.

به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار محمد علي جعفري - که به دليل رشادت ها، تدابير و خوش خلقي به نام "عزيز" در بين رزمندگان نام گرفته است - از فرماندهان خط شکن و يادگاري هاي آن دوران است که بارها در ميدان جهاد در راه خدا تا مرز شهادت پيش رفت ولي مصمم و خستگي ناپذير با تاسي به خط امام (ره) استوار به جلو گام برداشت.
او هم اکنون نيز در کسوت فرماندهي کل سپاه همچنان قاطعانه ادامه دهنده و رهپوي راه شهيدان و پاسدار آرمانهاي انقلاب، امام(ره) و رهبري معظم انقلاب است.
آنچه در پي مي آيد حاصل گفتگويي دوستانه همکاران رسانه اي ما در روزنامه جام جم با اين سردار سرافراز سپاه اسلام است:
سؤال 1- سردار، در سالگرد آغاز هجوم صدام به ایران و هفته دفاع مقدس هستيم. شما خود از فرماندهان ميدانی اصلی در جنگ تحميلي هستيد و بارها تا مرز شهادت، پيش رفتيد و در واقع، جزء معدود فرماندهان لشکرهای خط شکن و يادگارهای دفاع مقدس می‌باشيد. افتخارات تاريخی سپاه در دفاع مقدس، البته هرگز فراموش نخواهد شد اما سپاه برای پس از جنگ، تا امروز چه برنامه و اهدافی داشته است؟!
پاسخ: بسم ا... الرحمن الرحيم- با سلام بر شهيدان و امام شهيدان که نام و يادشان و هويت انقلابی و دينی که برای ما ساختند، جاودانه خواهد ماند.
سپاه، در اثر رشادت‌ها و خلوص و تجربيات انقلابی‌اش در دل جهاد و خون و آتش و بدان علت که در شرائط صفر و با دست‌های خالی باید در برابر انواع و اقسام دشمنان داخلی و خارجی که متصل به دریای تجهيزات بودند، مقاومت می‌کرد، تبديل به يک تشکيلات استثنائی در جهان امروز شده است.
سپاه، یک جمع خلّاق و خستگی ناپذير و اعتقادی است و در همه عرصه‌هایی که به اقتضاء پاسداری از انقلاب، وارد می‌شود، خصلت خط شکنی و جوشش اعتقادی خود را حفظ می‌کند.
شما ملاحظه کردید که سپاه پس از جنگ، يک ماشین جنگی بی مصرف نشد که ديگر برای دورة صلح، ناکارآمد باشد و به آسایشگاه برود، بلکه بسرعت خود و امکاناتش را با شرائط پس از جنگ، تطبيق داد و وارد عرصة توليد و توسعه و سازندگی شد و در پل سازی، تونل سازی، جاده سازی و آب رسانی به مناطق محروم، سدسازی و... با اقتدار، وارد شد. همچنين با همکاری وزارت دفاع که ساختار عمدة آن هم بچه‌های سپاه بودند، پروژه‌های عظيم جهانی در عرصه توليد تسليحات مدرن را آغاز کرد که امروز همه جهان به آن اعتراف می‌کنند و غبطه می‌خورند.
بسیاری از برادران سپاه، در عرصه‌های علمی و تکنولوژيک، در عرصة ارتباطات و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وارد شدند. اينها علاوه بر خروجی‌های سپاه است که هزاران تن از بچه‌ها، که در واقع در سپاه، تربيت شدند و رشد کردند، از پرسنل رسمی سپاه که خارج شدند در ده‌ها قلمروی علمی و فرهنگی و اقتصادی و سياسی، وارد شدند که بعنوان نيروهای وفادار انقلاب، امروز در نقاط متعدّد و متفاوت، مشغول خدمت هستند و گرچه ارتباط تشکيلاتی با سپاه ندارند ولی بلحاظ اعتقادی و فکری، در خط پاسداری از انقلابند، عملاً به برکت شهدا، سپاه تبديل به يک کارخانة آدم سازی و مدرسة کادرپروری برای انقلاب شد که در سطوح جامعه، پخش شدند و جداجدا مشغول تلاش برای مردم و پيشرفت کشور هستند و اکثر قريب به اتفاق پاسداران ما، همان روح جهادی دوران دفاع مقدس را در خود، حفظ کرده‌اند و با انگيزة معنوی، کار می‌کنند و دنبال دنياطلبی و منفعت پرستی هم نيستند. البته موارد استثناء هم هميشه بوده و خواهد بود.
سؤال 2- آيا اين احتمال که يک قطب نظامی در عرصة اقتصاد يا سياست کشور، تشکيل شود چقدر جدّی بوده و اگر واقعيت داشته، چقدر تهديد برای کشور بوده است؟!
پاسخ: سؤال خوبی است و از دو جهت پاسخ بايد بگيرد. اول اينکه سپاه، يک نهاد انقلابی و مردمی است و ذاتاً نظامی نيست ، بدان معنا که صرفاً هويت نظامی يا پادگانی ندارد. سپاه به اقتضاء جنگ، وجهة نظامی‌اش غلبه يافت والّا وجهة اصلی آن، کاملاً انقلابی و يک پديدة منحصر به فرد در دنيای امروز است و با اصناف مختلف اجتماعی، ارتباط و تداخل و همپوشانی دارد، سپاه، آچار چند منظورة انقلاب بوده است. در زمان امام و جنگ هم، سپاه هم کار اطلاعاتی می‌کرد، هم به عرصة امنيت داخلی در شرایط بحرانی، وارد می‌شد و تروريسم و جنگهای داخلی را مهار کرد وارد کار سازندگی در مناطق محروم و روستاها می‌شد، گاهی مسئوليت مديريت برخی شهرها بخصوص در مناطق مرزی و جنگی را بر عهده می‌گرفت و مجلة فرهنگی هم منتشر می‌کرد. يعنی انتشارات وسيع فرهنگی و سياسی و جزوه‌های تحليل سياسی داشت و از سينمای جنگ، حمايت می‌کرد و دهها مسئوليت ديگر که بنحوی به حفاظت از انقلاب و مرزهای عقيدتی آن مربوط می‌شد. پس از جنگ هم با همين اهداف و برای برداشتن بار کشور، وارد عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی شد که بر زمين مانده بود و کشور، به شدت نيازمند ورود سپاه به اين فعاليتها بود. سپاه هرگز خودسرانه وارد هيچ عرصه‌اي که مربوط به ماموريتهای انقلابی اش نباشد، نشد و هرگز برای خودش بعنوان يک نهاد یا تشکيلات، موضوعيت، قائل نبود و خودش تصميم نمی‌گرفته که وارد چه اموری، بی ربط یا با ربط، بشود. الان هم همينطور است. سپاه برای خودش هيچ دکّانی، باز نکرده و هيچ اصالتی به خود نمی‌دهد. سپاه، فقط در خدمت انقلاب و مردم است و خودش را مالک چيزی یا جائی نمی‌داند.
تجربة مافياهای نظامی که در بسياری کشورهای دنيا از جمله برخی همسايگان‌مان، پیش چشم هستند، مطلقاً با تجربة سپاه، همخوانی ندارد. ماهيت سپاه با ماهيت نظاميان در ساير کشورها متفاوت است. سپاه پس از جنگ، بعلت آنکه از آن، دولت وقت، از سپاه، کمک خواست وارد عرصة سازندگی شد و امروز البته در عرصه‌های ديگری که انقلاب، نياز دارد، فعّال است. ثانياً هيچ نوع زياده‌خواهی يا انحصار طلبی یا منفعت طلبی تشکيلاتی برای سپاه، متصوّر و قابل قبول نيست چون عرصه‌ای که بچه‌های ما فعّال‌اند، عرصه‌اي است که مزاحم يا رقيب زیادی ندارد چه رسد به اينکه نياز به انحصار طلبی يا زياده طلبی باشد. اين صحنه، صحنة فداکاری و تلاش همراه با گمنامی تا مرز شهادت طلبی است و ما اتفاقاً از هرگونه رقيب يا شريکی استقبال می‌کنيم. هر جا انقلاب و بقاء و عزّت آن، مطرح است، سپاه هم هست. در اين ميدان نمدی وجود ندارد که بخواهيم کلاهی از آن برای سپاه بسازيم.
اينجا مسابقة عشق و فدا شدن است، هر کس آمادگی دارد بسم ا...
سؤال 3- در بلوا و اغتشاش اخير که پس از انتخابات 22 خرداد توسط بعضی شکست‌خورده‌ها، دامن زده شد فضائی ايجاد کرد که دشمن خارجی کاملاً روی آن سوار شد کوشيدند انتخابات را تبديل به يک جنگ خيابانی و براندازی به شيوة مخملی کنند، سپاه، چه تحليلي از وقايع اخير دارد؟
پاسخ: در فتنة پس از انتخابات 22 خرداد، يکی از پيچيده‌ترين پروژه‌های ضد انقلابی که از مدتها قبل از انتخابات در داخل و خارج از کشور، برنامه‌ريزي شده بود، با هوشياري مردم و هدايت‌های حکيمانة رهبری در هم شکست.
این توطئه، در درجه نخست، «جمهوریت» نظام را هدف گرفته بود و می‌خواست نهاد «انتخابات» را در جمهوری اسلامی، برای هميشه مشکوک کند و در هم بکوبد و اعتماد ملّی به انتخابات را برای هميشه ، زير سؤال ببرد . چون با سلب مشروعیت از انتخابات بدون هيچ مدرک و سندی، پاية جمهوريت نظام، قطع می‌شد و چون در جمهوری اسلامی، جمهوريت و اسلاميت از يکديگر تفکيک نمی‌شود، اسلاميت نظام هم همزمان زير سوال می‌رفت چون می‌خواستند جمهوری اسلامی را بعنوان يک نظام متقلّب که به آراء مردم، خيانت می‌کند، جا بيندازند و يک نظام متقلّب نمی‌تواند اسلامی باشد. توطئه بزرگ و بی سابقه‌اي بود که به لطف خداوند و با تدبير رهبری و بصيرت مردم در هم شکست و تجربة جديدی در 30 سال گذشته در تاريخ انقلاب بود و البته ضايعاتی هم داشت.
سوال 4 – از نظر جنابعالی، آنچه در 23 خرداد ماه اتفاق افتاد، يک پروژه براندازی مخملی بود و آيا منشاء داخلی داشت یا خارجی؟!
پاسخ: براندازی مخملی، یکی از مختصاتش، سوار شدن بر امکانات قانونی يک سيستم، جهت در هم شکستن خود آن سیستم يعنی براندازی با استفاده از فرصت‌های قانونی- مثل انتخابات و فرصت‌های حاشيه‌اي آن- است که از شيوه‌های مسالمت آميز، آغاز می‌شود و در لحظة خاص، شيوه‌های خشونت آميز خيابانی و ... را بکار می‌گيرد.
اين روش، یک کپی پرداری ابلهانه و کاريکاتوری از انقلاب اسلامی بود که غرب، ‌آنرا در اشِل بسیار کوچک و مصنوعی، پس از فروپاشی شوروی، آن را در چند کشور بلوک شرق پياده کردند و نتيجه هم گرفتند و علت اصلی آن هم فقدان پايگاه مردمی حکومتهاست.
در اينکه غرب با کمک همدستان داخلی و گاه سوء استفاده از برخی افراطيون داخلی و فضاهای ايجاد شده، صد در صد طرح براندازی مخملی را پی می‌گرفت، هيچ ابهامی وجود ندارد چون سفارتخانه های غربی وارد عمل مستقيم شدند و سران آمريکا و انگليس و ... هم علناً وارد ماجرا شدند و بنابراين ترديدی نيست که فتنة اخير با پشتيبانی و حمايت بيگانگان شکل گرفت. البته منشاء اصلی آن مخالفين داخلی انقلاب و مخالفين جمهوريت در جامعة اسلامی ايران بودند!! چرا که سران مخالفين و طراحان پشت پردة فتنة اخير به خوبی آگاهی داشتند که در جامعة کاملاً دينی ايران اسلامی، تا زمانيکه جمهوريت به معنی واقعی کلمه بر پا باشد؛ حتماً آنها ديگر نخواهند توانست با رأی مردم در حاکميت نفوذ کنند و اين مطلب را در انتخابات سال 84 به خوبی درک کرده بودند، فلذا با همة توان جبهه باصطلاح اصلاحات، در 4 سال اخير برنامه ریزی مفصل و جامعی را انجام داد تا رأی مردم محروم و مستضعف را با وارد کردن شبهة تقلب در انتخابات زير سوال ببرد و با گستاخی و بی شرمی تمام اين کار را انجام دادند و ضربة بزرگی به حيثيت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی وارد کردند. بنابراين می توان گفت منشاء حوادث اخير از داخل بود و اگر به ياد داشته باشيم حضرت امام بنيان گذار جمهوری اسلامی هم هميشه برای انقلاب نگران داخل و خوديهای منحرف و خود باخته داخلی بودند و از خارج و توطئه‌های آنها هراسی نداشتند.
اميدواريم خدای متعال همه را به راه راست هدايت فرمايد و عاقبت همة ما ختم به خير بشود. دشمنان اين نظام اسلامی هم بدانند که فرزندان سپاهی و بسيجیان دریادل آنها تا پای جان برای تداوم انقلاب و راه امام و شهيدان در ميدان ايستاده‌اند و حاضرند همه سرمايه‌های مادّی و معنوی خود، يعنی مال، فرزند، جان، آبرو و هرچه که بايد در راه عشق فدا کرد را تقديم کنند تا اين انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی که بزرگترين دست آورد آن است با همان محتوایی که امام رحمه ا... عليه برای آن ترسيم کردند و امروز سکان هدايت آن بدست مقام معظم رهبری است پابرجا بماند و سالم به دست صاحب اصلی آن حضرت بقيه ا... الاعظم ارواحنافداه برسد.
انشاءا...
«والسلام»
انتهای خبر/04    

[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 14:4 ] [ گروه بسیج ]

شرایط عضویت در بسیج متحول می‌شود

سپاه نیوز: رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:تمام مراحل ورود، جذب و انواع عضویت در بسیج تغییر می‌کند.
به گزارش سپاه نیوز: "به بسیجیان نوید می‌دهم که مید‌ان‌های گسترده‌تری برای مجاهدتشان باز می‌شود ". این آخرین جمله مصاحبه فارس با رئیس سازمان بسیج مستضعفین بود. سردار نقدی که در حکم 12 مهرماه مقام معظم رهبری، از او به عنوان سردار سرتیپ بسیجی، یاد شده است را شاید بیشتر به خاطر لباس خاص نظامی‌اش که همچون سرلشکر بسیجی فیروزآبادی است، بشناسند.
او در این مصاحبه، صریحا از همه بسیجیان و مردم دلسوز خواست تا ایده ها و راهکارهای خود را برای تقویت بسیج ارائه کنند، از دغدغه ها و برنامه‌هایش گفت، تاکیدات مقام معظم رهبری به خویش را مرور کرد و نهایتا از آسیب شناسی و بازنگری‌ها در این شجره طیبه انقلاب سخن گفت.
تلاش بر این بوده که در این مصاحبه، فارغ از بیان موضوعات انتزاعی، مشکلات و راهکارهای رئیس سازمان بسیج مستضعفان بیان شود. حال چقدر این تلاش، نتیجه داشته را باید از خواندن این مصاحبه استخراج کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با یادآوری اینکه بسیج رودخانه زلال حرکت مردم است و آنچه که برای تشکل و سازمان یافتن مردم امروزه به عنوان الگوهای موجود در دنیا داریم همان شکل‌های غربی و شرقی آن است که به شکل تشکل‌های سوسیالیستها یا لیبرالیست‌های غربی، جنبه‌های دیوان سالارانه و جنبه‌های اداری غلبه دارد، افزود: در یک روش بسیجی و مردمی، هیچکدام از این خصوصیات غربی و شرقی داخل نیستند.
نقدی خاطرنشان کرد: سازمان‌دهی هیئت، یک عشیره و یا یک خانواده، نوعی سازمان‌دهی‌های مردمی هستند. یک خانواده همدیگر را می‌شناسند و تبادل فرهنگی و خدماتی دارند و مشکلات همدیگر را حل می‌کنند و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شود، تعهداتی داده می‌شود؛ این نوع تشکل مردمی است و ما هم می‌خواهیم یک تشکل مردمی بدون دغدغه‌های اداری داشته باشیم.
به اذعان رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در وضع حاکم بر کشور ما رسیدن به این موضوع خیلی سخت است. وی افزود: ما می‌خواهیم تشکل‌ها به شکل مردمی توسعه پیدا کند و لازمه این کار این است که خیلی‌ کارهایمان را از قالب دستورالعمل تشکیلاتی خارج کنیم و به صورت خط مشی‌ به رده‌ها بدهیم.

شرایط ورود اقشار مختلف به بسیج متحول می‌شود

وی با تاکید بر اینکه ما باید بتوانیم یک تشکل روان و مردمی را به جای یک تشکل بروکراتیک که همه چیز باید از بالا تعیین تکلیف شود، در بسیج قرار دهیم، گفت: تمام مراحل مانند ورود و جذب بسیج و انواع عضویت در بسیج تغییر می‌کند و شرایط حضور اقشار مختلف به بسیج نیز متحول خواهد شد. چراکه مثلا نحوه ورود یک طلبه با یک دانش آموز متفاوت است. نوع فعالیت افراد هم متفاوت است مثلا یک استاد فعال بسیجی کسی است در سال چند مقاله مفید و کاربری برای بسیج بنویسد نه اینکه به او بگوئیم در هفته 2 ساعت در پایگاه بسیج حضور داشته باشد.

فعالیتهای اقشار تخصصی سلیقه ای نمی‌شود

آیا اعطای اختیارات به اقشار مختلف، موجب سلیقه‌ای شدن فعالیت‌های بسیج نمی‌شود؟
سردار نقدی در پاسخ به این شبهه می‌گوید: اقشار این موضوعات را با ادبیات خود تنظیم می‌کنند و برای جلوگیری از سلیقه‌ای شدن فعالیتها در موارد مختلف، ضمن اعطای اختیارات بیشتر، در نهایت در ستاد تخصصی سازمان بسیج، هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد و این تغییرات نیز انعطاف لازم را دارد مثلا در اصناف به جای پایگاه مقاومت بگوئیم، نام آنرا یک موضوع مرتبط با این صنف بگذاریم ...
رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین گفت: تعداد اقشار بسیج بسته نیست و شورای مرکزی بسیج هر وقت تصمیم بگیرد می‌تواند اقشار را اضافه کند.

ادبیات نظامی نباید بر سازمان بسیج حاکم باشد

سردار نقدی درباره تاثیر جداشدن آمادگی‌های دفاعی از سازمان بسیج مستضعفین گفت: حقیقت این است که مسایل نظامی و آمادگی‌های رزمی برای اقشار جوان آنقدر جذاب است که وقتی این محور کار شود، همه انرژی‌ها به آن سمت می‌رود. لذا این برای ما نیز یک فرصت است وقتی که ما نیروهایی که علاقه‌مند به کار رزمی هستند را جذب و تقویت می‌کنیم و تحویل بخش نیروی زمینی می‌دهیم این ما را فارغ‌البال می‌کند تا به سایر جنبه‌ها و ابعاد که افراد باید در آن حضور فعال داشته باشند، بپردازیم.
"مقام معظم رهبری سال‌هاست این موضوع را از بسیج خواسته بودند ولی محقق نمی‌شده است و آسیب‌شناسی شد و دیده‌اند که این جذابیت و حجم بالای کاری که انضباط‌های نظامی دارد باعث می‌شد، این کار شکل نگیرد و بعد هم ادبیات به آن صورت حاکم می‌شود که موجب می‌شود قشرهای دیگر کمتر جذب شوند. "
وی تصریح کرد: وقتی ادبیات نظامی بر سازمان حاکم شد سایر اقشاری که با این ادبیات بیگانه هستند از این موضوع دفع می‌شوند. باید ساختار سازمان را طوری برنامه‌ریزی کنیم تا با ادبیات تشکل‌های مردمی و غیرنظامی هم‌ساز باشد.

شیوه دریافت راهکارها از مردم و بسیجیان

به اعتقاد این مقام فرهنگی در کشور، مهمترین هدف کوتاه مدت در بسیج، تولید فکر و اندیشه خلاق برای حرکت در بسترهای جدید است.
نقدی گفت: ما از همه مردم درخواست کردیم تا به بسیج کمک کنند تا در بسترهای جدیدی بهتر حرکت کند. به ما بگویند نیازهای جامعه که باید رفع شود، چیست؟
قابلیت‌هایی که در اقشار است، را نام ببرند. ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که کنار گذاشته شده چه چیزهایی است؟ و اینکه راهکارها چیست.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره نحوه انتقال راهکارهای مردم به مسئولان ارشد این سازمان گفت: برای ارتباط و انتقال فکرها و اندیشه‌ها به راس سازمان، 2 اقدام را انجام خواهیم داد؛ یکی معرفی مراکز دریافت این اطلاعات و انتقال به رئیس سازمان و پیش‌بینی گروه‌های کاری است تا این مسایل را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند و بتوانند به راهکارهای عملی و قابل اجرا تبدیل کنند. دومین راهکار هم این است که ما به شکل ساختاری نظر می‌خواهیم؛ یعنی پایگاه به حوزه‌ها و حوزه‌ها به نواحی و همین طور تا مرکز و در سلسله مراتب اقشار هم به همین ترتیب، ایده ها جمع آوری خواهد شد.
"بنا داریم از نظرات ارزشمند و برتر مردم و بسیجیان تقدیر شایسته کنیم "
وی با بیان اینکه پس از هفته بسیج راههای دریافت نظرات اعلام می‌شود، در پاسخ به خبرنگار دفاعی فارس تاکید کرد: ما چند مرحله را باید پشت سر بگذاریم. یک مرحله ارائه راهکارهای اولیه است که تا پایان امسال تمام می‌شود. اینها به مدت یک سال آزمایشی اجرا می‌شود و ایرادهایش گرفته می‌شود و بعد به صورت راهکارهای پایدار به مرحله اجرا در می‌آید. سازمان بسیج نیز این اختیارات را دارد که تغییرات ساختاری و محتوایی را اعمال کند.

انگیزه‌های بسیجیان باید هم‌جهت شود

سردار نقدی با اشاره به الزامات بسیج برای ورود به دهه چهارم انقلاب گفت: مهمترین موضوع این است که اگر ما می‌خواهیم بسیجی باشیم باید خودسازی کنیم و ارتقای سطح معنویت و اخلاق از اولویت‌های ما است. لازمه تحقق عدالتی که مقام معظم فرمودند، داشتن کادرهای عادل است؛ کادرهایی که اگر به جایی رسیدند مردم و خدا را فراموش نکنند.
"ما باید بتوانیم خدمتگزاری سازمان یافته داشته باشیم، مثلا در محله‌ای معضلی وجود دارد و مردم از آن نگران هستند، بسیج باید کمک کند در حل آن معضل. "
وی افزود: در عرصه سازندگی ما کارهای کوچک و گسترده در گوشه و کنار کشور داریم که می‌تواند بسیج با هم جهت کردن انگیزه‌ها، کار را پیش ببرد. بسیج باید اولویت ما را شناسایی و بعد انگیزه‌ها را تشویق کند.

جوانان تشنه تحول در بسیج هستند

نقدی درباره یکی از ایده های خود برای ایجاد تحول در فعالیت های بسیج نیز گفت: بسیج یک سازمان و تشکل خط شکن بوده و یکی از خصوصیات مهم بسیج، تحول پذیری و نوآوری است. جوانانی که در بسیج هستند تشنه تحول در بسیج هستند و از کارهای تکراری در پایگاه ها خسته هستند.
وی یادآور شد: ما یک بدنه تشنه آماده تحول داریم. البته جاهایی هم ممکن است در مقابل تحولات مقاومت شود ولی این طبیعی است و باید در این خصوص فرهنگ سازی کنیم.

ملاک افزوده شدن بسیجیان جامعه نباید صدور یک کارت باشد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره علت پرهیز خود از ارائه آمارها بدون در نظر داشتن رسیدن به اهداف نیز گفت: ما باید باید راجع به نزدیک شدن به هدف اصیل گزارش دهیم؛ هدف ما رفتن به سمت جامعه اسلامی است، بازار اسلامی، دانشگاه اسلامی، مدرسه اسلامی، وگرنه اعداد و کمیت به درد بایگانی می‌خورد چون این اعداد اصالت ندارند بلکه خروجی این اعداد اصالت دارند.
وی اضافه کرد: گاهی اوقات با کمیت کوچکتر، کارهای بزرگی انجام می‌شود منتها طبیعتا سازمان بسیج یکی از ویژگی‌هایش این است که دربرگیرنده همه آحاد مردم باشد.
"اضافه کردن عدد در سازمان بسیج بد نیست ولی در سازمان‌های دیگر بد است چون هزینه بالا می‌رود ولی اینجا فایده بالا می‌رود. وقتی عدد ما بالا می‌رود یعنی خدمات به روستاها بیشتر می‌شود، یعنی سطح معرفت تعداد افراد بیشتری از جامعه بالا می‌رود.
هیچ هزینه اضافی با افزوده شدن عدد افراد بسیجی جامعه ایجاد نمی‌شود.
سردار نقدی گفت: با اضافه شدن افراد بسیج باید اصول و ارزش‌ها حفظ شود. این طور نیست که ما فقط یک کارت صادر کنیم و بگویم افراد بسیج اضافه شده است. هر چه قدر ما بتوانیم عدد بالاتری از افراد جامعه را سازماندهی کنیم، به نفع انقلاب است.

تاکیدات رهبر انقلاب به رئیس سازمان بسیج مستضعفین

وی درباره توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در زمان تصدی این مسئولیت نیز به فارس گفت: تاکید مقام معظم رهبری بیشتر روی اقشار است و تخصصی بودن بسیج. یعنی اینکه به هر کدام از اقشار توجه کنیم و استقلال نسبی به آنها بدهیم. همچنین تاکید ایشان بر حفظ افرادی است که جذب بسیج می‌شوند است. نباید بر اثر اشکال کوچکی در سیستم، یک نفر از اعضای بسیج ناراحت شود و کناره گیری می کند. ایشان تاکید دارند افرادی که جذب می‌کنیم برنامه برای حفظ شان داشته باشیم .
نقدی گفت: اگر برای افرادی که جذب بسیج شده اند مسئولیت و کاری تعریف نشود، آنها می‌روند. یک فرد با انگیزه و انقلابی جایی نمی رود بیکار بایستد. مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که ما حتما کار داشته باشیم و تاکید داشتند به جوان‌ها بیشتر بپردازیم.
انتهای خبر/05
منبع: روزنامه جوان
   
شناسه :  382ffc3b-30c4-46bc-b9ef-8fbafb9160f6   


[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 14:0 ] [ گروه بسیج ]


[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:54 ] [ گروه بسیج ]

یاد امدادگران

در خجسته روز میلاد بانوی کربلا، پرستار دل های زخم دیده خرابه های شام و در فرخنده روز گرامی داشت مقام پرستار، یاد همه پرستاران صحنه جهاد و نبرد را گرامی داریم؛ یاد همه آنانی که زیر باران گلوله و آتش با کمترین امکانات و با یک دنیا مهر و ایمان، بر زخم های جهادگران و رزمندگان مرهم نهادند و تا پای جان ایستادند. پاینده باد یاد گرامی شان در باغ های ذهن ما و مبارک باد این روز گرامی بر همه پرستارانی که از چشمه ایمان آنان سیراب شدند


[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:51 ] [ گروه بسیج ]
  آئين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت تاریخ خبر :  08/03/87
كليه مستخدمين اعم از رسمي، پيماني و قراردادي درصورت دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت (بدون رعايت شرط ستي) با ارائه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از (5) سال سنوات ارفاقي تا سقف سي سال مي توانند به افتخار بازنشستگي نائل آيند.
بانوان شاغل به شرط داشتن حداقل (20)سال سنوات خدمت و با استقاده از(5) سال سنوات ارفاقي از شمول اين بند بهره مند خواهند شد.


منبع خبر :   مديرسايت

[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:40 ] [ گروه بسیج ]


[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 12:59 ] [ گروه بسیج ]

[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 12:52 ] [ گروه بسیج ]
جنگ نرم در حقيقت شامل هرگونه اقدام رواني و تبليغات رسانه اي است که “جامعه هدف” يا گروه هدف را نشانه مي گيرد و بدون درگيري نظامي و گشوده شدن آتش رقيب را به انفعال يا شکست وا مي دارد. در اين ويژه نامه برآنيم تا مطالب مرتبط با اين مقوله را گردآوري نماييم

[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 12:43 ] [ گروه بسیج ]
اسامی پایگاههای بسیج اداری وکارگری واصناف خمین:

 ۱ - پایگاه امیرالمومنین (ع) شرکت صنایع نخ خمین

 ۲- شهید زین الدین اداره برق

۳-شهید فیاض بخش بیمارستان امام خمینی (ره)

۴-شهدای بهزیستی اداره بهزیستی

۵-شهید بهشنتی جهاد  کشاورزی

۶-شهید ناطق نوری شهرداری

۷-علی بن ابیطالب اداره مخابرات

۸-شهید مدنی بانک ملی

۹-شهید صیاد شیرازی اصناف


[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 11:18 ] [ گروه بسیج ]

بسیج چیست ؟ و بسیجی کیست ؟
بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد و بسیجی شاخ برگ درختیست که با ایثار و فداکاری تمام مجاهدان از صدر اسلام تاکنون پیوسته مراقبت شده تا بوی دل انگیز آن بهار صلح و امنیت را برای میهن اسلامی مان به ارمغان بیاورد و بسیجی بر بالای آن حدیث عشق را سروده است .

بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش برگلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سرداده‌اند و بسیجی دانش آموخته مکتبی است که فارغ التحصیلان آن در جنت رضوان سکنی گزیده و ثمره رشادتهای خود را در لقاء پروردگار خویش یافته اند .

بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی نشان گرفته‌اند و بسیجی سرباز گمنان امام زمان(عج) است که در مکتب عاشورا تربیت یافته و در دفاع مقدس خود مدرس سلسه رهجویان شهادت گشت .

بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده‌اند و بسیجی آن رزمنده پاکبازیست که شبها در فراق مولای خود نجوا می کند و روز در جهادی حضور دارد که یک روز در برابر هجوم نظام سلطه ایستادگی کرده و اینک در برابر تهاجم فرهنگی اش خاکریز زده است .

و تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیة خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد . چرا که اگر بسیج نبود در دفاع مقدس نمی توانستیم در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کنیم و هرجا که نوای دلنشین بسیج طنین انداز شده تحول عظیم ببار آورده که ثمرات آن در همه زمینه ها آشکار شده است .

بسیجی کسی است که شور و شعور را در هم آمیخته و پیوندی ناگسستنی با مولای خوبان دارد که در قالب زمان محدود نشده و همچنان ادامه دارد. تا زمانیکه کشور محتاج امنیت است حضور بسیج و بسیجی لازم و ضروری است و هیچ کشوری در هیچ زمانی بدون امنیت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد .

بسیج یک نیروی مردمی است و به طبقه خاصی تعلق ندارد و بسیجی را می توان در هر قشری از اجتماع جستجو کردو یافت . بسیجی با ایمان عمیق توام با عواطفی که از خصوصیات ملت ایران سرچشمه می گیرد رفتار و عملکرد دشمن را رصد کرده و هرزمان لازم شد وارد میدان شده و با تفکری که از اسلام ناب محمدی(ص) نشات می گیرد به مقابله با خطرات می رود .

در یک کلام بسیجی نیرویی کارآمد و سرمایه ای گرانبها برای اسلام و انقلاب و کشور است که باوجود آن ، کشور از گزند دشمنان مصون مانده و راههای ترقی و پیشرفت با سرعتی بیشتر طی می شود و هرکس که این نیروی عظیم را انکار کند در خرد و یا صداقت او باید شک کرد .
در باره بسیج مقالات متعددی را دوستان وبلاگ نویس نگاشته اند که بخشی از آن را در پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی می توانید ببینید .

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر / یا علی (ع)


[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 9:59 ] [ گروه بسیج ]
سرلشكر فيروز‌آبادي در بازديد از دستاوردهاي نيروهاي مسلح:
نيروهاي مسلح بايد سنگرهاي علمي و فناوري كشور و جهان را فتح كنند

سپاه نیوز: رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: نيروهاي مسلح بايد همچون پيروزي عظيمي كه در دفاع مقدس به ملت مسلمان ايران ارمغان داشته‌اند، ‌بتوانند در فتح سنگرهاي علمي و فناوري كشور و جهان نيز افتخار‌آفرين باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری:
بسيج طلاب بايد جامعه را به آرمان‌هاي انقلاب و امام (ره) نزديك كند
سپاه نیوز: جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران گفت: بسيج طلاب بايد جامعه را به آرمان‌هاي انقلاب و امام راحل نزديك كند.

سردار وحيدي:
نيروهاي مسلح در آمادگي كامل براي مقابله با هر نوع تهديدي قرار دارند
سپاه نیوز: وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر در آمادگي كامل براي مقابله با هر نوع تهديدي قرار دارند و تمام دشمنان نيز به اين امر اذعان دارند.


احمدي‌نژاد در مراسم رژه روز ارتش:
ارتش در كنار ملت ايران بوده و در دل مهربان ملت ايران جا گرفته است
سپاه نیوز: رئيس‌جمهور گفت: ارتش به عنوان پشتوانه اصلي نظام و در كنار ملت ايران بوده و در دل مهربان ملت ايران جا گرفته است.

در ادامه ...
 
اخبار

سرلشكر فيروزآبادي روز ولادت حضرت زينب(س) و روز پرستار را تبريك گفت
سپاه نیوز: رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در پيامي روز ولادت ولادت پيام‌آور كربلاي حسيني حضرت زينب كبري(س) و روز پرستار را به آحاد امت اسلامي ايران و بويژه پرستاران ميهنمان و همچنين پرستاران مراكز درماني نيروهاي مسلح تبريك گفت.

متکي در کنفرانس مطبوعاتي پايان اجلاس تهران؛
تداوم اجلاس تهران، نشان از عزم ايران در مسير خلع سلاح هسته‌اي است
سپاه نیوز: وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران گفت: پيام اجلاس تهران ، شفاف و متکي بر منطقي قوي است و تصميم شرکت کنندگان به تداوم اين کنفرانس نشانگر عزم آنها براي تداوم حرکت جمهوري اسلامي ايران در مسير خلع سلاح هسته‌اي است.

امير پوردستان:
‌نامگذاري روز ارتش خط بطلان بر نقشه‌هاي دشمنان كشيد
سپاه نیوز: فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: با دورانديشي خاص امام (ره) و نامگذاري روز 29 فرودين به نام ارتش، بر تمام نقشه‌هاي آنها خط بطلان كشيده شد.رژه بزرگ روز ارتش آغاز شد
سپاه نیوز: يگان‌هاي محمول و پياده نيروهاي مختلف ارتش جمهوري اسلامي همزمان با 29فروردين رژه بزرگ روز ارتش را آغاز كردند.


اختصاصی/ سردار نقدي در جشنواره مخترعين بسيجي:
دستاوردهاي علمي کشورمرهون تبعيت از راه امام (ره) است
سپاه نیوز: رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: دستاوردهاي علمي و پيشرفت ما درعرصه علمي کشور مرهون تبعيت از امام راحل و شهداست.

سرلشكر فيروز آبادي:
10 سال است آماده انهدام نيروها و تجهيزات آمريكا در منطقه هستيم
سپاه نیوز: رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: 10 سال است آماده انهدام نيروها و تجهيزات آمريكا در منطقه هستيم.


احمدي‌نژاد:
تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي فقط آبروي دولتمردان آمريكا را بيش از پيش برد
سپاه نیوز: رئيس جمهور گفت: توليد و انباشت سلاح هسته‌اي و سياست‌هاي اعمالي توسط دارندگان انحصاري آن بزرگترين عامل ناامني و مشوق توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي و انهدام آن و رفع تهديد هسته‌اي بزرگترين خدمت به ايجاد امنيت پايدار و صلح و دوستي است.


اختصاصی/ وزير آموزش و پرورش در جشنواره مخترعين بسيجي:
پيشرفت علمي کشور مرهون تکيه بر ولايت فقيه است
سپاه نيوز: وزيرآموزش و پرورش گفت: پيشرفت علمي کشور مرهون تکيه بر ولايت فقيه و اعتقاد راسخ به رهبري است.

حزب‌الله:
رژيم صهيونيستي بدنبال انحراف افكار عمومي از مساله فلسطين است
سپاه نیوز: يكي از مسئولان حزب‌الله لبنان ادعاي رژيم صهيونيستي مبني بر آنچه اقدام سوريه در تجهيز حزب‌الله لبنان به موشك‌هاي دور برد "اسكاد " خوانده شد، انحراف افكار عمومي جهان از اقدامات اين رژيم در فلسطين دانست.


بیانیه سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت روز ارتش
سپاه نیوز: سازمان بسیج مستضعفین با انتشار بیانیه ای فرارسیدن 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به سرافرازان ارتشی و آحاد ملت تبریک و تهنیت گفت.

در ادامه ...
 

[ سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 9:45 ] [ گروه بسیج ]
رهبر معظم انقلاب اسلامي بسيج را يك استثناء و حادثه‌اي بي نظير در كشور خواندند و افزودند: اينكه در يك كشور مردم با همه وجود و با بهترين و مؤمن‌ترين عناصر خود از يك نظام بدون هيچ چشم داشتي و با همه توان دفاع كنند، فقط مخصوص انقلاب اسلامي ايران است كه دل نوراني امام بزرگوار (ره) توانست به اين حقيقت بزرگ دست پيدا كند و با كمك الهي آنرا تحقق بخشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به نقش آفريني و امتحان‌هاي بزرگ بسيج در صحنه هاي مختلف انقلاب خاطرنشان كردند: يكي از اين صحنه‌ها عرصه دفاع از استقلال و عزت كشور بود كه اگر حضور بسيج در دوران دفاع مقدس شكل نمي‌گرفت امروز سرنوشت قطعا بگونه‌اي ديگر بود.
ايشان تأكيد كردند: بعد از پايان جنگ نيز بسيج همواره خط شكن و پيشرو بوده است.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به نقش آفريني بسيج در تثبيت اقتدار و ايستادگي سياسي در عرصه‌هاي فرهنگي و سازندگي و در عرصه‌هاي علمي افزودند: امروز افتخارات گوناگون كشور نتيجه حضور انسان‌هاي خدوم، توانا و بي‌نام و نشان در صحنه‌هاي گوناگون است كه اگر اين حقايق بدرستي شناخته نشود ظلم به بسيج است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بسيج را فراتر از قالب‌ها و سازمان‌هاي نظامي دانستند و خاطرنشان كردند: اگرچه بخش‌هاي نظامي از بهترين بسيجي‌ها هستند اما بسيج در واقع حضور فراگير، مقتدر و تمام نشدني قشرهاي مختلف مردم است كه هيچ وابستگي به پول، جاه و مقام و دستور از بالا ندارد و معيار او هم بصيرت و ايمان است.
ايشان با تأكيد بر اينكه سازمان فعلي بسيج با خصوصيات منحصر بفرد خود قابل تكرار و تقليد در هيچ مجموعه ديگري نيست، افزودند: بسيج واقعيتي نافذ و تأثيرگذار است كه در عين اقتدار و قدرت مظلوم هم واقع شده است.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: مظلوميت به معناي ضعف نيست، همانگونه كه انقلاب اسلامي در عين حالي كه جزو مقتدرترين و نافذترين پديده‌هاي معاصر است، مظلوم هم است و يا شخص امام بزرگوار (ره) كه با وجود اقتدار و قدرت روحي از مظلوم ترين انسان‌هاي دوران خود بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر لزوم تقويت و تعميق اثرگذاري بسيج افزودند: تا هنگامي كه بسيج است هيچ تهديدي متوجه نظام اسلامي نخواهد شد و اين موضوع يك ركن اساسي است.
ايشان آسيب شناسي، شناخت نقص‌ها و آفت‌ها و همچنين پيش بيني‌هاي لازم بمنظور پيشرفت بيشتر را براي بسيج يك ضرورت دانستند و تأكيد كردند: با توجه به شكست استكبار در مواجهه سخت با نظام اسلامي در دهه اول انقلاب، اكنون دشمن جنگ نرم را در دستور كار خود قرار داده و امروز اولويت اصلي مقابله با جنگ نرم است.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين جنگ نرم افزودند: دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهاي فرهنگي و ارتباطاتي پيشرفته و با شايعه و دروغ پراكني و استفاده از برخي بهانه‌ها ميان آحاد مردم ترديد، بدبيني و اختلاف ايجاد كند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي قضاياي بعد از انتخابات رياست جمهوري را نمونه‌اي از اين شيوه دانستند و خاطرنشان كردند: در اين قضايا به بهانه انتخابات ايجاد ترديد و اختلاف كردند تا دل‌هاي مردم نسبت به يكديگر و نسبت به مسئولان چركين شود و در چنين فضاي مشوش و شلوغي عناصر مغرض، خائن و دست آموز خود را براي كارهاي اخلال‌گرانه وارد صحنه كنند اما به دليل بصيرت مردم به نتيجه نرسيدند.
ايشان با تأكيد مجدد بر موضوع بصيرت افزودند: علت تأكيدهاي مكرر من بر لزوم بصيرت در جامعه در شرايط حاضر به اين دليل است كه مردم بدانند چه اتفاقي مي‌افتد و بتوانند صحنه‌گردان اصلي قضايا و عناصر خائن و بدخواه را از آحاد مردم تشخيص دهند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: هر اقدامي كه موجب مغشوش و تهمت آلود شدن فضا شود و مردم را نسبت به يكديگر بدبين و مردد كند، به ضرر كشور است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: من اصرار دارم كه آحاد مردم و جريانات مختلف سياسي همه با يكديگر متحد در مقابل آن افراد معدودي باشند كه مخالف اصل انقلاب و استقلال كشور هستند و هدف آنها تقديم كشور به امريكا و استكبار است.
ايشان با تأكيد بر لزوم جداسازي ميان توده عظيم مردم اعم از خواص و عوام با معدود عناصر خودفروخته و تفاوت قائل شدن ميان اين دو، خاطرنشان كردند: نبايد با برخي اظهارات و حرف‌ها فضا را بگونه‌اي مغشوش كرد كه مردم سردرگم و نسبت به يكديگر و نسبت به نخبگان و مسئولان بدبين شوند، اين كار درستي نيست.
رهبر انقلاب اسلامي با انتقاد شديد از برخي مطبوعات، رسانه‌ها و دستگاه‌ها كه دائما به دنبال ايجاد اختلاف، بدبيني و شايعه سازي هستند، افزودند: به كساني كه بدنبال مصالح كشور هستند توصيه مي كنم از اين اختلاف‌هاي جزئي و غيراصولي صرف‌نظر كنند.
حضرت‌ آيت‌الله خامنه‌اي با انتقاد از فضاي تهمت‌زني و شايعه‌سازي بر ضد مسئولان كشور تأكيد كردند: اينگونه كارها در جهت خواست دشمن است، زيرا مسئولان كشور اعم از رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه، و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همه كساني هستند كه زمام كشور را بدست دارند و مردم بايد به آنها اعتماد و حسن ظن داشته باشند.
ايشان با اشاره به ترديد افكني‌هاي بعد از انتخابات در عملكرد مسئولان رسمي انتخابات اعم از وزارت كشور و شوراي نگهبان افزودند: اين ترديدافكني ها بسيار مضر است و دشمن هم همين را مي‌خواهد.
رهبر انقلاب اسلامي جوانان بسيجي را به تقويت ايمان و بصيرت و رعايت موازين و معيارها در تشخيص‌ها فراخواندند و خاطرنشان كردند: نمي‌شود هر فردي را به دليل يك خطا منافق ناميد و همچنين نمي توان هر فردي را بدليل اختلاف نظر و ديدگاه ضدولايت فقيه خواند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: توصيه من به فرزندان بسيجي‌ام اين است كه ضمن حفظ پرقدرت انگيزه‌ها، ايمان و اميد به آينده در تشخيص‌ها و مصداقهاي مختلف بشدت مراقبت كنند زيرا بي‌دقتي در مصداق‌ها برخي اوقات ضررهاي زيادي در پي خواهد داشت.
ايشان تنوع عرصه هاي بسيج را مهم خواندند و افزودند: رويكرد اخير توجه به علم، نوآوري علمي و كارهاي فرهنگي در بسيج بسيار مبارك و پسنديده است زيرا كشور نيازمند كارهاي مختلفي است كه جز با روحيه بسيجي محقق نخواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: تا زماني كه بسيج و روحيه صدق و صفا و خدمت بي مزد و منت در ميان مردم و بويژه جوانان وجود دارد، دشمن نمي‌تواند هيچگونه لطمه‌اي به كشور، انقلاب و نظام اسلامي وارد كند.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: كساني هم كه با اشاره، تشويق و لبخند دشمن مي‌خواهند با نظام اسلامي، قانون اساسي و حركت عظيم مردمي مواجه شوند، بدانند كه سر به سنگ مي كوبند و تلاش آنان بيهوده است.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تسليت سالروز شهادت امام محمد باقر عليه السلام، دوران آن امام را دوران سربرآوردن حيات دوباره جريان اصيل اسلامي در مقابله با تحريف ها خواندند و با اشاره به نزديكي اعياد قربان و غديرخم افزودند: اين دو عيد بزرگ اسلامي دو مقطع مهم درخصوص موضوع امامت است زيرا در عيد قربان حضرت ابراهيم (ع) بعد از امتحانهاي سخت به مقام امامت نائل مي شوند و در روز عيدغدير خم هم حضرت علي (ع) بعد از امتحانهاي بزرگ به منصب والاي امامت مي رسند.
در ابتداي اين ديدار سردار سرتيپ نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به نقش بسيج و بسيجيان در مراحل مختلف انقلاب و مقابله با توطئه هاي سياسي، نظامي و فرهنگي دشمنان و همچنين دستاوردهاي بزرگ علمي دانشمندان جوان بسيجي كشور تأكيد كرد: بسيج و بسيجيان در همه صحنه هاي مختلف بويژه عرصه هاي جهاد علمي و خدمت به مردم همچون گذشته حضوري مقتدرانه، آگاهانه، و هوشمندانه خواهند داشت.
انتهاي پيام/
[ دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:54 ] [ گروه بسیج ]
خدمات قابل ارائه به بسیجیان

الف . خدمات اداری و اشتغال :

       1- اشتغال:

 •   اولویت در استخدام، اخذ موافقت اصولی ، پروانه یا مجوز کسب ، واگذاری زمین های کشاورزی و امکانات مورد نیازاین حرفه بر اساس مواد4،‌ 5، 6، 7 آیین نامه اجرایی ماده 201 قانون مقررات استخدامی سپاه .

 •   معرفی بسیجیان به مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهت ارتقاء سطح دانش فنی و تخصصی .  

 •   کمیته اشتغال:راه اندازی کمیته اشتغال در ستاد نیرو و مناطق با مسئولیت معاون هماهنگ کننده و معاونتهای ذیربط جهت هماهنگی های ستادی و بهره گیری از ظرفیت های موجود جهت اشتغال بسیجیان .

        2- کسر خدمت وظیفه عمومی بسیجیان :

 •   بهره مندی از دو ماه کسر خدمت وظیفه عمومی به ازای گذراندن آموزش عمومی و تکمیل بسیج به استناد ماده 63 قانون مقررات استخدامی سپاه یا گذراندن دوره آمادگی دفاعی دانش آموزان به استناد ماده 63 قانون مقررات استخدامی سپاه .

 •   بهره مندی از یک ماه کسر خدمت وظیفه عمومی به ازاء گذراندن آموزش تخصصی بسیج به استناد ماده 65 قانون مقررات استخدامی سپاه.

 •   بهره مندی از یک ماه و نیم تا سه ماه کسر خدمت وظیفه عمومی به ازاء هر سال در بسیج به استناد قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضاء بسیج به عنوان خدمت دوره ضرورت مصوب اسفند ماه سال 78 مجلس شورایاسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب 80611 هیئت محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی ابلاغی به شماره 3/30/807/م/ع/ن ستاد کل نیروهای مسلح .

       3- افزایش ضریب سنوات کارکنان بسیجی دولت:

 •   برخورداری بسیجیان رده های مقاومت از افزایش ضریب سنواتی 1 تا 3 درصد به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج به استناد بند 9 بخشنامه شماره 2727/ د مورخه 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

        4 - اعطاء گروه ارفاقی به اعضاء گردان های عاشورا :

 •   اعطائ گروه ارفاقی به اعضاء گردان های عاشورا که حد اقل 4 سال عضویت مستمر داشته باشند به استناد بند ه ماده 3 اصلاحی مصوبه یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی امنیت ملی .

  ب. خدمات رفاهی:

       1- خدمات درمانی :

 •   ارائه دفترچه بیمه خدمات درمانی بر مبنای پرداخت 80% هزینه توسط دولت و 20% توسط فرد به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 201 قانون مقررات استخدامی سپاه ، ارائه این دفترچه از سال 79 آغاز گردیده است .

 •   ارائه دفترچه بیمه خدمات درمانی در قالب طرح بیمه شفاء:

 • نظر به اینکه بودجه مورد نیتز جهت صدور دفتر چه یارانه ای به هیچ وجه پاسخگوی نیاز های بسیجیان مشمول استفاده از دفترچه مذکور نبود ، لذا طرح بیمه شفاء با استفاده از تسهیلات نیروی مقاومت و مشارکت بسیجیان و رزمندگان اجراء گردید .

      2- وام و تسهیلات اعتباری :

 •    پیش بینی استفاده بسیجیان از وام قرض الحسنه و تسهیلات اعطائی بانکها به استناد ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 201 قانون مقررات استخدامی سپاه .

 •   پرداخت وام قرض الحسنه و عقود اسلامی با تخفیف ، توسط مؤ سسه قرض الحسنه بسیجیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج .

      3- خدمات سیاحتی و زیارتی:

 •   پیش بینی استفاده بسیجیان از خدمات مراکز فرهنگی ، تفریحی ، آموزشی و سفر های زیلرتی ، سیاحتی با در نظر گرفتن سهمیه ویژه همراه با تخفیف بر اساس ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 201 قانون مقررات استخدامی سپاه که علی رغم پیگیری های انجام شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تا کنون پاسخ روشنی دریافت نشده است .

 •  اعزام بسیجیان و رزمندگان به حج تمتع ، عمره و عتبات عالیات با استفاده از سهمیه های محدود که از طریق ساتد کل نیروهای مسلح در قالب سهمیه ایثار گران بسیجی واگذازر میگرددو همچنین سهمیه های سازمان حج و زیارت که به صورت مستقیم ارائه میگردد .

     4-خدمات زمین و مسکن :

 •   ارائه خدمات و تسهیلات جهت تهیه مسکن ، توسط مؤسسه تامین مسکن بسیجیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج از قبیل : تاسیس تعاونی های مسکن بسیجیان ، واگذاری زمین جهت ساخت مسکن ، واگذاری واحد های مسکونی ساخته شده ، نظارت و خدمات ملکی ،‌ حقوقی ،‌ مالی و مشاوره در تنظیم قراردادها و. . .

      5- اقلام مصرفی :

 •   تهیه و توزیع مواد غذایی ، ارائه لوازم خانگی به صورت فروش اقساطی ، ارائه اقلام مصرفی یارانه واگذاری از وزارت بازرگانی توسط مؤسسه تامین اقلام مصرفی بسیجیان وابسته بنیاد تعاون بسیج از طریق فروشگاه های تابعه  سراسر کشور .

       6- صندوق ذخیره بسیجیان :

 •   بهره مندی بسیجیان از عضویت در صندوق ذخیره بسیجیان به ازاء یکسال عضویت در بسیج یا سه ماه خدمت در جبهه به استناد قانون تشکیل ذخیره بسیجیان مصوب 9/4/75 مجلس شورای اسلامی .

 •   پرداخت دو برابر حق عضویت سالانه هر فرد توسط دولت به صورت کمک بلاعوض در طول مدت عضویت در صندوق (حق عضویتفرد معادل یک درصد از حداقل حقوق کارکنان ثابت نیروهای مسلح می باشد) .

       7-خدمات علمی آموزشی :

 •   استفاده بسیجیان از خدمات مدرسه ایثارگران و تشکیل کلاسهای تقویت بنیه علمی برای ورود به مراکز آموزش عالی با همکاری شایسته وزارت محترم آموزش و پرورش به استناد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات استخدامی سپاه .

 •   پیش بینی استفاده بسیجیان از قانون (( ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن ))که متاسفانه با گذشت بیش از پنج سال از تصویب آیین نامهاجرایی مربوط‌ ، وزارت علوم ،‌ تحقیقات و فناوری و سازمان شنجش آموزش کشور ، علی رغم پیگیزی های مکرر، مکاتبات متوالی و برگزاری جلسات متعدد ، تا کنون از اجرای قانون مذکور خودداری نموده اند

توضیح : دانشگاه آزاد اسلامی مفاد 10 آیین نامه اجرایی ماده 201 را از ابتدای تصویب اجرا نموده است .

 •   ارائه خدمات علمی آموزشی توسط موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام وابسته به بنیاد تعاون بسیج از قبیل : تهیه و توزیع کتب کمک آموزشی تحصیلی دانش آموزان ،‌ برگزاری کلاسهای المپیاد ، کنکور آزمایشی و . . .

  ج . طرح پرداخت غرامت :

  به منظور گسترش ارائه خدمات و تامین آرامش خاطر بسیجیان در حین انجام ماموریت ، طرح پرداخت غرامت از سال 1372 با پرداخت 50% حق عضویت توسط فرد و 50% توسط نیروی مقاومت بسیج آغاز گردید ، که هم اکنون با 2500 ریال سهم هر فرد و 2500 ریال سهم سازمان و با پرداخت غرامت 20 میلیون ریال برای حوادث منجر به شهادت ، فوت و نقص عضو دائم و5 میلیون ریال جهت هزینه درمانو بستری شدن انجام میشود .

نوشته شده توسط <%EntryAuthor%>| لینک ثابت | نظر بدهید ( نظر)

شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان
موضوع: پرسنلی یکشنبه 29 شهریور ماه سال 1388 ساعت 9:15 PM

دوره کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۸۸ د انشگاه آزاد اسلامی

 شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران انقلاب
اسلامی :
براساس قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و
جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
75 مجلس /7/ 71 و 15 /9/ و اصلاحیه آن به ترتیب مصوب 11
شورای اسلامی ، برای ورود رزمندگ ان و ایثارگران انقلاب اسلامی
(جانبازان ، آزادگان و شاهد ) به دانشگاه آزاد اسلامی نیز سهمیه ای
منظور شده است که با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر
رشته و مطابق آیین نامه اجرایی تعدادی از آنان براساس این سهمیه
پذیرفته می شوند.
داوطلبان واجد شرایط که مایلند از سهمیه رزمنده، جهادگر رزمنده و یا بسیجی
فعال (ماده 201 ) استفاده نمایند موظفند حداکثر تا یک هفته پس از ثب ت نام در پایگاه
اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه با همراه داشتن شماره پرونده ثب ت نامی به مراکز سپاه
(رزمندگان به محل پرونده سابقه جبهه و اعضا فعال بسیج به حوز ه های مقاوم ت)
مراجعه و نسبت به درخواست استفاده از سهمیه اقدام نمایند.
چنانچه افراد واجد شرایط سهمیه رزمندگان و بسیجی فعال در
مهلت تعیین شده جهت بهره مندی از سهمیه مذکور اقدام ننمایند
سهمیه آنها عادی شده و هیچ گونه اعتراضی متعاقب آن قابل قبول
نخواهد بود.
تبصره 1 : آن دسته از رزمندگان که دارای کارت سابقه جبهه
بوده و محل سکونت فعلی آنها با محل بایگانی پرونده تغییر کرده
است نیاز به مراجعه به محل پرونده سابقه جبهه ندارند و می توانند
در محل سکونت فعلی با در دست داشن کارت سابقه جبهه و
مراجعه به نواحی مقاومت اقدام لازم را به عمل آورند.
تبصره 2 : آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه
داوطلبانه آنها به سپاه منتقل شده است به مراکز سپاه و مابقی
جهادگران رزمنده به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.
این گونه متقاضیان می بایستی درخواست خود را حداکثر تا یک
هفته پس از ثبت نام اینترنتی به مدیریت امور اداری سازمان جهاد
کشاورزی استان محل سکونت خود تحویل نمایند . هنگام مراجعه
در دست داشتن شماره پرونده ثبت نامی الزامی است.
تذکر 1 : داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه بسیج ی فعال، جهت
برخورداری از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمون کارشناسی ناپیوست ه در حد
ظرفیت مصوب سهمی ه ها، م ی بایستی 85 % نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده عادی
(بدون سهمیه) را کسب نمایند.
تذکر 2 : در هنگام مراجعه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمنده، بسیجی فعال
(ماده 201 ) و جهادگر رزمنده به مراکز سپاه ارائه شماره پرونده ثب ت نام الزامی
می باشد. این گونه متقاضیان نیاز به ارسال هی چ گونه سند و یا مدرکی به مرکز آزمون
نداشته و مرکز آزمون رأساً نسبت به استعلام وضعیت آنها اقدام خواهد نمود.
متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان، جهادگران و یا
بسیجی فعال در صورت مواجه شدن با ه ر گونه ابهام می توانند از
021 آن را مرتفع - طریق تماس با شماره تلفن 35949244
نمایند.
آن دسته از داوطلبان واجد شرایط نیز که مایلند از سهمیه آزاده یا همسر و
فرزند، همسر یا فرزند جانباز 25 % تا 49 %، همسر یا فرزند جانباز 50 % به بالا،
جانباز 25 % به بالا و یا شاهد استفاده نمایند جهت بهر ه مندی از سهمیه مصوب
مراحل تأیید سهمیه www.isaar.ir می بایستی با مراجعه به سایت ایثار به نشانی
خود را انجام داده و پس از دریافت کد رهگیری ایثارگری 12 رقمی آن را در بند 21
فرم اطلاعات فرد ی ثب ت نام اینترنتی آزمون کارشناسی ناپیوست ه سال 87 وارد
نمایند.
متقاضیان دریافت کد رهگیری در صورت مواجه شدن با
هرگونه مشکل و یا سؤال می توانند از طریق تماس با شماره تلفن
استان محل تشکیل پرونده مندرج در سایت ایثار آن را مرتفع
نمایند.
تذکر 1 : اعمال سهمیه در مورد ایثارگران صرفاً از طریق دریافت و درج کد
رهگیری ایثارگری معتبر امکا ن پذیر م ی باشد. متقاضیان این سهمیه موظفند پس از
دریافت کد رهگیری از سایت ایثار و درج آن در فرم ثب ت نام در طول هفته بعد مجدداً
به آن سایت مراجعه نموده و از طریق درج کد رهگیری خود در قسم ت پیگیری سهمیه
آخرین وضعیت تأیید یا رد سهمیه خویش را از بنیاد شهید و امور ایثارگران جویا
شوند. بدیهی است دریافت کد رهگیری موقت به منزله تأیید نهایی سهمیه نبوده و
متقاضیان می بایستی به طریق فوق از تأیید آن اطلاع حاصل نمایند.
دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1387 د انشگاه آزاد اسلامی
تذکر 2 : کد رهگیری دریافتی از سایت ایثار برای هر یک از آزمو ن ها مجزا
است لذا متقاضیان با در اختیار دا شتن کد رهگیری ایثارگری صادره جهت سایر
آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی و یا سازمان سنجش آموزش کشور امکان
بهره مندی از امتیاز سهمیه در این آزمون را نخواهند داشت و لازم است بدین منظور
کد جداگانه ای از سایت ایثار دریافت نمایند.
تذکر 3 : براساس تبصره ذیل ماده واحده اصلاحیه قانون مورد
اشاره در بالا، واجدین شرایط فقط یک بار حق استفاده از سهمیه
فوق الذکر را در صورت قبولی دارند . بنابراین چنانچه رزمندگان و
ایثارگران عزیز یک بار از سهمیه برای ورود به د انشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور و یا دانشگاه آزاد اسلامی در هریک
از مقاطع تحصیلی استفاده کرده باشند (اعم از اینکه پس از قبولی
در محل دانشگاهی ثبت نام کرده یا نکرده باشند ) حق استفاده مجدد
از آن را ندارند . در این مورد رزمندگانی که مدت خدمت داوطلبانه
آنان در مناطق عملیاتی بیش از 6 ماه باشد به ازای هر شش ماه
خدمت اضافی یک بار دیگر حق استفاده از سهمیه را خواهند
داشت. همچنین برای جانبازان انقلاب اسلامی با بیش از 25 درصد
به ازای هر ده درصد جانبازی اضافی، معادل 6 ماه خدمت
داوطلبانه در جبهه محسوب خواهد شد و نیز مدت اسارت
آزادگان، حضور داوطلبانه در جبهه تلقی و به حساب آنان منظور
خواهد شد.

نوشته شده توسط <%EntryAuthor%>| لینک ثابت | نظر بدهید ( نظر)

تعریف بسیج اداری:
موضوع: پرسنلی چهارشنبه 7 مرداد ماه سال 1388 ساعت 09:47 AM

بسیج اداری

تعریف بسیج اداری:

*بسیج اداری عبارت است از نهادی مردمی، متشکل از کارکنان دولت به عنوان بخشی از ساختار کلان نیروی مقاومت بسیج که به منظور حراست و حمایت از ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف ارتش بیست میلیونی در محدوده دستگاه‌های دولتی به امر جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب و توسعه و ترویج فرهنگ بسیجی اقدام می‌نماید.

 

 

 

 

*مبانی قانونی و قوانین حمایت بسیج اداری:

 

1. تصویب ‌نامه شماره 96634 هیأت دولت مورخ 10/12/1364 که در 6 بند و 3 تبصره تنظیم و ابلاغ شده است. مفاد تصویب ‌نامه در خصوص همکاری دستگاه‌های دولتی برای آموزش نظامی کارکنان دولت، بسیج کارکنان و پشتیبانی از جبهه و جنگ می‌باشد.

2. بخشنامه ریاست محترم جمهوری اسلامی مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌هایی سراسر کشور مبنی بر تشکیل و تقویت واحدهای مقاومت بسیج اداری .

3. مصوبه یکصدو شصت و نهمین جلسات شورای عالی امنیت ملی مورخ‌های 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همکاری دستگاه‌های دولتی با حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج اداری در اعزام کارمندان بسیجی به مأموریت‌های آموزش نظامی و دیگر مأموریت‌های بسیج و حمایت از حقوق بسیجیانی که مأمور می‌شوند.

4. بخشنامه و دستورالعمل اجرایی شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحی موضوع مصوبه یکصدو شصت و نهمین جلسه شورای عالی امنیت ملی (طرح فراخوانی بسیج) به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی،

5. تصویب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هیأت وزیران در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (201) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6. ماده 5 قانون حمایت قضایی از بسیج. (قانون حمایت قضایی از بسیج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

8. بخشنامه‌های صادره از سوی برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهور.

 

 

 

 

کلیات:

رده های مقاومت بسیج در ادارات و کارخانجات که در این دستورالعمل به اختصار رده های مقاومت بسیج نامیده می شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا تاسیس و وظایف خود را برابر مقررات این دستورالعمل انجام می دهند.

وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات و شرکتها، کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات تابعه یا وابسته به آنها و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و موسساتی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند مکلفند نسبت به تشکیل رده های مقاومت بسیج اقدام و در زمینه های مذکور در این دستورالعمل در مورد کارگران و کارمندان واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

رده های مقاومت بسیج تحت امر نیروی مقاومت بسیج سپاه بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشند و کلیه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب این دستورالعمل انجام می دهند.

 

اهداف و وظائف:

هدف رده های مقاومت بسیج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهی نیروهای بسیجی برای ایجاد و حفظ آمادگی دفاعی، انجام فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی عمرانی، خدماتی و نجات و امداد.

وظائف رده های مقاومت بسیج عبارت است از:

الف)جذب کارکنان و کارگران دستگاههای مذکور به منظور تشکیل ارتش بیست میلیونی

ب)آموزش عمومی نظامی و عقیدتی سیاسی کارکنان و کارگران بسیجی دستگاههای مذکور

ج)سازماندهی نیروهای بسیجی ادارات و کارخانجات و ایجاد آمادگی در آنان برای مقاومت مردمی، دفاع از کوی و برزن و تاسیسات و انجام فعالیتهای امداد، اجتماعی عمرانی، خدماتی

د)کمک به آموزش و سازماندهی پرسنل ادارات و کارخانجات برای انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشکی، شیمیایی، هوائی و سوانح طبیعی

ه)شرکت در فعالیتهای پشتیبانی (جنگ و سوانح طبیعی) شامل جذب و هدایت کمکهای مردمی به منظور پشتیبانی از جبهه های جنگ

و)انجام امور پرسنلی نیروهای بسیجی رده های مربوط در زمان خدمت در نیروهای مقاومت بسیج سپاه

خ)فراخوانی و اعزام نیروهای سازمان یافته رده های مقاومت بسیج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجام مانورهای آمادگی بنا به دستور

ط)انجام برنامه های انصار المجاهدین و تلاش و پیگیری جهت کسب و ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات به بسیجیان دستگاه مربوطه

ی)عضویت در شورای مسئولین و مدیران دستگاه (رده) مربوطه و همکاری با نیروهای انتظامی در بر قراری نظم و امنیت وحاکمیت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور


[ دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:46 ] [ گروه بسیج ]
بسيج ادارات، اصناف، كارگري و عشاير

تعريف بسيج اداري

بسيج اداري عبارت است از نهادي مردمي، متشكل از كاركنان دولت به عنوان بخشي از ساختار كلان نيروي مقاومت بسيج كه به منظور حراست و حمايت از ارزش هاي اسلام و انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف ارتش بيست ميليوني در محدوده دستگاه هاي دولتي به امر جذب، آموزش و سازماندهي نيروهاي داوطلب و توسعه و ترويج فرهنگ بسيجي اقدام مي نمايد.


تاريخچه بسيج اداري

بسيج مستضعفين در سال 1358 با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در سراسر كشور تشكيل و حضور گسترده و با صلابت خود را در دفاع مقدس عينيت بخشيد. در طول دفاع مقدس بسيجيان كارمند دوشادوش ساير اقشار از استقلال و آزادي و كيان ميهن اسلامي خود دفاع كردند.
در تاريخ 20/12/1364 با مصوبه هيات محترم دولت مبني بر آموزش نظامي 5% كاركنان دولت, بسيج اداري وارد مرحله جديدي از فعاليت گرديد و مقدمات تشكيل پايگاه هاي مقاومت اداري در دستگاه هاي دولتي فراهم گرديد. از سال 1369 مركزيتي در نيروي مقاومت و تمامي استان ها, تحت عنوان مشاورت اداري، كارگري و اصناف، وظيفه سياست گذاري و هدايت بسيج اداري را برعهده گرفت تا اقدامات و فعاليت هاي بسيج در دستگاه ها هر چه بيشتر ضابطه مند و با نظام اداري هماهنگ باشد.


مباني قانوني و قوانين حمايتي

1. تصويب نامه شماره 96634 هيأت دولت مورخ 10/12/1364 كه در 6 بند و 3 تبصره تنظيم و ابلاغ شده است. مفاد تصويب نامه در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي براي آموزش نظامي كاركنان دولت، بسيج كاركنان و پشتيباني از جبهه و جنگ مي باشد.

2. بخشنامه رياست محترم جمهوري اسلامي مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هايي سراسر كشور مبني بر تشكيل و تقويت واحدهاي مقاومت بسيج اداري .

3. مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسات شوراي عالي امنيت ملي مورخ هاي 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي با حوزه ها و پايگاه هاي بسيج اداري در اعزام كارمندان بسيجي به مأموريت هاي آموزش نظامي و ديگر مأموريت هاي بسيج و حمايت از حقوق بسيجياني كه مأمور مي شوند.

4. بخشنامه و دستورالعمل اجرايي شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحي موضوع مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسه شوراي عالي امنيت ملي (طرح فراخواني بسيج) به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي،

5. تصويب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هيأت وزيران در ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

6. ماده 5 قانون حمايت قضايي از بسيج. (قانون حمايت قضايي از بسيج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

8. بخشنامه هاي صادره از سوي برخي از وزرا و معاونين رئيس جمهور.


مأموريت و وظايف بسيج اداري

الف ـ مأموريت:

جذب و آموزش عمومي كارمندان و كارگران و تشكل هاي صنفي و بكارگيري نيروهاي بسيجي در دفاع از كوي و برزن (مراكز اداري و كارخانجات و مراكز حساس) در مواقع بحران و حوادث غيرمترقبه از طريق رده هاي مقاومت تابعه.

ب ـ شرح وظائف:

1. اداره و هدايت رده هاي مقاومت تحت امر و نظارت بر حسن اجراء وظايف آنها.

2. پيشنهاد ايجاد، گسترش، ادغام، انحلال و جابجايي رده هاي تابعه به رده مافوق.

3. جذب و پذيرش كارمندان كارگران و اعضاي تشكل هاي صنفي در قالب عضويت هاي مختلف طبق ضوابط

4. پيگيري و تشكيل كلاس هاي آموزش نظامي، امداد و نجات، امر به معروف و نهي از منكر و عقيدتي در سطح حوزه و پايگاه هاي مقاومت (مقطع مقدماتي و تكميلي)

5. سازماندهي نيروهاي بسيجي در قالب سازمان هاي ابلاغي و بكارگيري آنان در مأموريت ها بنا به دستور.

6. اجراي برنامه هاي حفظ و انسجام بسيجيان تحت امر طبق ضوابط و برنامه هاي ابلاغي.

7. جمع آوري آشكار اخبار و شايعات سطح پايگاه هاي مقاومت تحت امر پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور.

8. تأمين نيروهاي بسيجي در مورد نياز مأموريت هاي سپاه و شناسايي و جذب نيروهاي متخصص براساس سهميه هاي ابلاغي.

9. امداد و كمك به مردم و همكاري با سازمان هاي امدادي محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه بنا به دستور.

10 تهيه طرح هاي دفاعي و مقاومتي دستگاه هاي دولتي و حفظ و آمادگي نيروهاي بسيجي از طريق اجراي مانور و آموزش و يادآوري.

11 همكاري با نيروي انتظامي محدوده حوزه بنا به دستور.

12 ترميم و تثبيت اعضاء شوراي مراكز و حوزه هاي مقاومت با هماهنگي رده مافوق و پيشنهاد عزل و نصب فرماندهان مراكز و حوزه هاي مقاومت به رده بالاتر.

13 نظارت بر حفظ اموال (مربوط به سپاه يا كمك هاي دستگاه ذيربط).

14 اخذ گزارش كار ماهانه و مقطعي از رده هاي مقاومت تابعه و جمع بندي و ارسال به رده بالاتر.

15 برآورد و پيگيري تأمين بودجه و اقلام لجستيكي مورد نياز مأموريت هاي مراكز و حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش از طريق دستگاه هاي ذيربط.

16 برنامه ريزي در جهت برگزاري و شركت در مراسمات و ايام ا... ها با هماهنگي رده مافوق.

17 انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و سركشي به خانواده ايثارگران.


آشنايي با بخشهايي از دستورالعمل تشكيل رده هاي مقاومت بسيج در ادارات

كليات:
رده هاي مقاومت بسيج در ادارات و كارخانجات كه در اين دستورالعمل به اختصار رده هاي مقاومت بسيج ناميده مي شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامي و فرماندهي معظم كل قوا تاسيس و وظايف خود را برابر مقررات اين دستورالعمل انجام مي دهند.
وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات، شركتهاي دولتي، بانكها، شركتهاي بيمه، موسسات و شركتها، كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات تابعه يا وابسته به آنها و همچنين موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركتها و موسساتي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند مكلفند نسبت به تشكيل رده هاي مقاومت بسيج اقدام و در زمينه هاي مذكور در اين دستورالعمل در مورد كارگران و كارمندان واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
رده هاي مقاومت بسيج تحت امر نيروي مقاومت بسيج سپاه بوده و داراي شخصيت حقوقي مي باشند و كليه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب اين دستورالعمل انجام مي دهند.

اهداف و وظائف:
هدف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهي نيروهاي بسيجي براي ايجاد و حفظ آمادگي دفاعي، انجام فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي عمراني، خدماتي و نجات و امداد.

وظائف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از:
الف)جذب كاركنان و كارگران دستگاههاي مذكور به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
ب)آموزش عمومي نظامي و عقيدتي سياسي كاركنان و كارگران بسيجي دستگاههاي مذكور
ج)سازماندهي نيروهاي بسيجي ادارات و كارخانجات و ايجاد آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي، دفاع از كوي و برزن و تاسيسات و انجام فعاليتهاي امداد، اجتماعي عمراني، خدماتي
د)كمك به آموزش و سازماندهي پرسنل ادارات و كارخانجات براي انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشكي، شيميايي، هوائي و سوانح طبيعي
ه)شركت در فعاليتهاي پشتيباني (جنگ و سوانح طبيعي) شامل جذب و هدايت كمكهاي مردمي به منظور پشتيباني از جبهه هاي جنگ
و)انجام امور پرسنلي نيروهاي بسيجي رده هاي مربوط در زمان خدمت در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه
خ)فراخواني و اعزام نيروهاي سازمان يافته رده هاي مقاومت بسيج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجام مانورهاي آمادگي بنا به دستور
ط)انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و تلاش و پيگيري جهت كسب و ايجاد تسهيلات براي ارائه خدمات به بسيجيان دستگاه مربوطه
ي)عضويت در شوراي مسئولين و مديران دستگاه (رده) مربوطه و همكاري با نيروهاي انتظامي در بر قراري نظم و امنيت وحاكميت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور


بسيج عشايري

يكي از جوامعي كه در تمدن امروزي و در جامعه مدنيت يافته شهري و روستايي مطرح است جوامع عشايري بوده كه اين جامعه با عنايت به سنخيت يافتن در ابعاد مختلف از بدو خلقت تاكنون مطرح بوده است و عليرغم فراز و نشيب هايي كه تاكنون به خود ديده همواره در ابعاد بارز اخلاق، صداقت، صفا، همبستگي، همگرائي، غيرت و ديگر خصائل نيك انساني بي نظير بوده و خواهد بود.
تحليل زيبا و پر بركت امام راحل (ره) از عشايركه آنها را شير مردان، شير زنان، سلحشوران غيور، پشتوانه محكم جنگجويان, سد محكم و نفوذ ناپذير در برابر دشمنان اسلام و ميهن اسلامي، موجبات دلگرمي رزمندگان دلير اسلام مي دانند, معرف سيماي سرشار از ايمان، ايثار و شجاعت اين جامعه عزيز است.

سپاه و بسيج عشايري از اول انقلاب با استقلال تشكيلاتي در جامعه عشايري حضور فعال و مستمر داشته و ارتباط گسترده و منسجم خود را در همة ابعاد با هويت عشايري حفظ كرده است. دست اندركاران بسيج و سپاه عشايري بعنوان فرزندان با تجربه , عشاير را در هر شرايط زماني و مكاني, كوچ ييلاق و قشلاق، توسعه و اسكان و برخورد و مواجهه با ناآرامي ها و ناسازگاري هاي قومي، قبيله اي و روستائي و عشاير و رفع و دفع نقشه هاي شوم استكبار و گروهك هاي نفوذي در ميان عشاير بوده و با درايت متناسب با روحيات آنان صادقانه عشاير را همراهي كرده اند.

يكي از مقدس ترين تشكيلات نظام و مورد اعتماد عشاير، بسيج و سپاه عشاير است زيرا ايلات و عشاير، فرهنگ عاشورا را به علم سبز كربلا خوب مي شناسد زيرا سپاه و بسيج علمداران سبز پوش از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان پيام آوران ولايت فقيه پا به صحنه حضور نهادند و با اقتداء به قائد عظيم الشأن حضرت امام خميني (ره) راه توطئه ها را بر دشمنان اسلام در جامعه عشايري بستند.


[ دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ ] [ 12:41 ] [ گروه بسیج ]
اهداف و وظایف بسیج ادارات

هدف رده های مقاومت بسیج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهی نیروهای بسیجی برای ایجاد و حفظ آمادگی دفاعی، انجام فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی عمرانی، خدماتی و نجات و امداد.

وظائف رده های مقاومت بسیج عبارت است از:

الف)جذب كاركنان و كارگران دستگاههای مذكور به منظور تشكیل ارتش بیست میلیونی

ب)آموزش عمومی نظامی و عقیدتی سیاسی كاركنان و كارگران بسیجی دستگاههای مذكور

ج)سازماندهی نیروهای بسیجی ادارات و كارخانجات و ایجاد آمادگی در آنان برای مقاومت مردمی، دفاع از كوی و برزن و تاسیسات و انجام فعالیتهای امداد، اجتماعی عمرانی، خدماتی

د)كمك به آموزش و سازماندهی پرسنل ادارات و كارخانجات برای انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشكی، شیمیایی، هوائی و سوانح طبیعی

ه)شركت در فعالیتهای پشتیبانی (جنگ و سوانح طبیعی) شامل جذب و هدایت كمكهای مردمی به منظور پشتیبانی از جبهه های جنگ

و)انجام امور پرسنلی نیروهای بسیجی رده های مربوط در زمان خدمت در نیروهای مقاومت بسیج سپاه

خ)فراخوانی و اعزام نیروهای سازمان یافته رده های مقاومت بسیج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجام مانورهای آمادگی بنا به دستور

ط)انجام برنامه های انصار المجاهدین و تلاش و پیگیری جهت كسب و ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات به بسیجیان دستگاه مربوطه

ی)عضویت در شورای مسئولین و مدیران دستگاه (رده) مربوطه و همكاری با نیروهای انتظامی در بر قراری نظم و امنیت وحاكمیت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور


[ دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ ] [ 12:24 ] [ گروه بسیج ]

 

بسيج لشکر مخلص خداست             


 

بسيج ميقات پا برهنگان ومعراج انديشه پاک اسلامي است وتربيت يافتگان آن ، نام ونشان در کمنامي وبي نشان گرفته اند


 

 بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پر ثمري است که شکوفهاي آن بوي بهار وصل و طروات يقين حديث عشق مي دهد


 


 

بسيج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهيدان گمنامي است که پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند


 

   من دست يکايک پيشگامان رهائي را ميبوسم و ميدانم که اگر مسئولين نظام اسلامي از شما غافل شوند به آتش دوزخ الهي خواهند سوخت


 


 

  حقيقتا اگر بخواهيم مصداق کاملي از ايثار و خلوص و فداکاري و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهيم چه کسي سزوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود؟


 


 

تشکيل بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران يقينا از برکات و الطاف جلبه خداوند تعالي بود و که بر ملت عريز وانقلاب اسلامي ايران ارزاني شد


 


 


 

 من اميدوارم که اين بسيج عمومي اسلامي ،الگو براي تمام مستضعفين جهان و ماتهاي مسلمان عالم باشد و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهاي بزرگ ،و جايگزيني اسلم و توحيد به جاي شرک وزندقه، و عدل وداد به جاي ستمگري و بيداد گري ، و قرن انسانها متعهد به جاي آدمخوران بي فرهنگ باشد


[ دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ ] [ 11:5 ] [ گروه بسیج ]
پیام هفته  هیچ تجارتی مانند عمل صالح وهیچ سودی مانند ثواب آخرت نیست
[ یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 14:4 ] [ گروه بسیج ]
سالروز شهادت شهید والا مقام صیاد دلها شهید صیاد شیرازی را گرامی میداریم
[ یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 14:0 ] [ گروه بسیج ]
بسیج لشگر مخلص خداست 


[ یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:58 ] [ گروه بسیج ]
 ولادت  حضرت زینب س وروز پرستار بر همه پرستاران ایران اسلامی گرامی باد                                                                                                بسیج ادارات خمین
[ یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:49 ] [ گروه بسیج ]
روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد
[ یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 13:44 ] [ گروه بسیج ]

بسیجیان ارجمند ضمن مطالعه وبلاگ بسیج اداری وکارگری واصناف خمین نظرات ارجمند خود را پیرامون موضوعات از جمله برنامه های ابلاغی سال جدید ارسال فرمایند تا این حوزه در راستای پیشبرد برنامه بتواند در سال همت وتلاش مضاعف با رویکرد بهتری برنامه ریزی نماید         با کمال تشکر                                                                                                                            خدمتگذار شما در بسیج ادارات خمین  سروان رستمی                                                                                                                [ دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 12:28 ] [ گروه بسیج ]
در سال جاری بسیج اداری کارگری واصناف خمین دارای ۶ماموریت است که شامل امورات فرهنگی نیز گردیده که عبارتند از ۱ برقراری جلسات معرفتی وبصیرتی صالحین  ۲ برنامه های ورزشی ۳ سازندگی وخدمات رسانی ۴ علمی وآموزشی ۵ فرهنگی تبلیغی واردویی ۶ امنیتی و اجتماعی
[ دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 12:18 ] [ گروه بسیج ]

روز جهانی  کارگر وبسیج کارگری بر همه کارکران ایران اسلامی در سال همت مضاعف وکار مضاعف گرامی با د انشاالله شما تلاشگران عرصه تولید و فن آوری با عنایت خداوند متعال بتوانید در همه عرصه ها ایران اسلامی را  تا انقلاب حضرت مهدی سربلند وپیروز نگهبان باشید                                                                          فرمانده بسیج اداری وکارگری                                                                             سروان عباس رستمی


[ دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 10:38 ] [ گروه بسیج ]
بمناسبت روزکارگر وبسیج کارگری این حوزه در نظر دارد از بسیجیان کارگر شهرستان خمین با برگزاری مراسم قدردانی نماید[ دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 8:24 ] [ گروه بسیج ]

گروه ارفاقی ودرصد سالیانه درسال ۸۹ همچنان به قوت خود باقی است وحذف نگردیده[ شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 11:13 ] [ گروه بسیج ]

در تاریخ ۱۹فروردین سال ۱۳۸۹ در اولین جلسه شورای اداری خمین در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور فرماندار محترم ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین ادارات جوایز مسابقات میدان تیر مدیران که مقام اول تا پنجم را کسب کرده بودند توسط مهندس رستمی ومندس مقیمی وفرمانده سپاه وفرمانده بسیج ادارات سروان رستمی اعطا گردید نفرات عبارتند از مهندس رستمی فرماندار سرهنگ محمدی فرمانده سپاه خمین مهند س شمس ریاست اداره برق خمین مهندس اقتداری مدیر شرکت صنایع نخ خمین  مهندس سلطانی مسئول آب روستایی  


[ پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 10:47 ] [ گروه بسیج ]

بسیج اداری وکارگری واصناف خمین با تبریک سال جدید که از طرف مقام معظم رهبری بنام همت مضاعف وکار مضاعف نام گذاری شده را به همه جان بر کفان بسیجی تبریک عرض مینماید امید واریم در سایه مقام معظم رهبری وعنایت امام عصر حضرت بقیته الله از هیچ کوششی در راه رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی دریغ ننمایم                                           

فرمانده بسیج اداری کارگری خمین        [ دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 6:38 ] [ گروه بسیج ]

سال همت مضاعف و کار مضاعف گرامی باد[ یکشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 11:44 ] [ گروه بسیج ]

درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت امورات فرهنگی ومقابله با جنگ نرم دشمنان داخلی و خارجی و همچنین اطلاع رسانی به بسیجیان عزیز کارمندو کارگر واصناف خمین طراحی شده.خواهشمند است.با ارسال نظرات ارزنده خود مارا در بروز رسانی اخبارواطلاعات و شکوفایی وبلاگ یاری نمایید. مدیر وبلاگ عباس رستمی
امکانات وب
ذکر روزهای هفته وصیت نامه شهدا وصیت شهدا اوقات شرعی اوقات شرعی